עמוד:34

המים העיליים באזורנו כמות המים העיליים באזורנו קטנה - הן בשל כמות המשקעים הנמוכה והן בגלל שיעור ההתאדות הגבוה - ורוב המים האלה מנוצלים. אגני ההיקוות העיקריים הם אגני ההיקוות של הירדן, של הכינרת ושל הירמוך. על שפת הנהר: נהר הירדן הירדן הוא הנחל הגדול ביותר באזורנו. אולי מסיבה זו ואולי בגלל ההיסטוריה המפוארת ש״זרמה" בו הירדן נחשב "נהר״ בעיני תושבי האזור והעולם כולו. ראשיתו של הירדן, במפגש של שלושה נחלים, יובליו העיקריים: דן, חרמון)בניאס( ושניר )חצבאני.( כל אחד מן הנחלים האלה מקבל מים מנביעות מתוך סלעי הגיר והדולומיט שבמורדות החרמון ורמת הגולן. בחלקו העליון)הצפוני( הירדן מנקז את מי הנגר העילי ואת מי הנחלים אשר יורדים ממזרח הגליל העליון, ממורדות החרמון ומרמת הגולן. הירדן זורם דרומה, ובדרכו הוא חוצה את אזור החולה. עד שנת 1955 היו בעמק החולה אגם וביצות רחבות ידיים. הביצות יובשו על ידי חפירה של שתי תעלות שניקזו את הביצה שנוצרה באפיק הירדן. מעמק החולה יורד הירדן בקניון עמוק מגובה של 70 מ׳ מעל פני הים עד לאגם הכינרת, לגובה של 210 מי מתחת לפני הים. כדי לדעת יותר על מים עיליים באזורנו פנו לאתר WATERCARE בכתובת: www.watercare.org למדור ״לדעת יותר.״

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר