עמוד:26

בבטן ההר: אקווייפר ההר אקוויפר ההר משתרע לאורך שדרת ההר, מהמורדות הדרומיים של הכרמל בצפון ועד לבקעת באר שבע בדרום. אקוויפר ההר מורכב בעיקר מסלעי גיר ודולומיט סדוקים שבתוכם חללים רבים היכולים להכיל מים. מי הגשמים אשר יורדים על גב ההר מחלחלים לתוך סלעי האקוויפר עד שהם מגיעים לאקוויקלוד, המורכב משכבות של סלעי חרסית וחוור )סלעים אטימים למים.( המים של אקוויפר ההר נשאבים בעזרת מערכת מורכבת של בארות ומשמשים את תושבי האזור. בשל מבנה הסלעים של האקוויפר הבארות משפיעות זו על זו: שאיבה מבאר אחת מורידה במהירות את מפלס המים בבאר הסמוכה. איכותם של מים אלה טובה מאוד, אך שאיבה מוגברת עלולה להנמיך את מפלס מי התהום שבאקוויפר ולגרום לחדירת מים מלוחים ולהמלחת המים. מכיוון שסלעי האקוויפר מלאים סדקים וחללים גדולים, תנועת המים בתוכם די מהירה, וכתוצאה מכך יכולת הסינון של סלעי האקוויפר מוגבלת. כאשר מופיע זיהום על פני אזור ההזנה של האקוויפר, כגון מצבור של אשפה הנשטף בגשם או דליפה ממערכת ביוב, יתפשט הזיהום במהירות על פני שטח גדול ויזהם את מי התהום באקוויפר כולו. נוף של סלעי גיר ודולומיט באזור ההר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר