עמוד:21

מה נקבובי יותר, או מי מכיל יותר מים? בעזרת הניסוי הזה תוכלו לקבוע את הקשר בין האחידות בגודל הגרגרים לבין מידת הנקבוביות. ציוד: ארבע משורות, חרוזים בכמה גדלים, טפי, מים. מהלך הניסוי: סמנו את המשורות באותיות א, או, ב ו-בו. שימו במשורה א חרוזים בגודל אחד. שימו במשורה ב חרוזים בגדלים שונים. )באותו הגובה כמו במשורה א( מלאו כל משורה במים, בעזרת טפי, עד שהמים יגיעו לגובה החרוזים. שפכו את המים, ללא החרוזים, לשתי משורות נוספות, או ו-בו. מדדו את כמות המים שנמצאת בכל אחת מהמשורות. על-פי תוצאות הניסוי הגדירו מהי ״מידת הנקבוביות׳׳, ומה משפיע על מידה זו.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר