עמוד:9

וכשמדברים על העתיד ... ספר זה מציג בפניכם את פניו הרבים של נושא המים באזורנו. חלק מהדברים אתם אולי מכירים ממסגרות לימוד אחרות וממקורות מידע מגוונים, כמו עיתונים, טלוויזיה וכוי. אך למעשה מטרת הספר הזה להציג את נושא המים לא רק לשם הלימוד עצמו אלא כצעד בדרך לפתרון מעשי של מה שכולם מדברים עליו: בעיות המים באזור. רבים מאתנו נוטים לחשוב שפתרון בעיית המים הוא עניין למומחים בלבד )מהנדסים, הידרולוגים, פוליטיקאים וכוי.( ״מי אנחנו ׳הקטניםי, שיכולים להשפיע על המים הרבים שזורמים בירדן, על מי התהום באקוויפר הגדול של החוף, מי אנחנו הקטנים שיכולים לתרום משהו ל "ים" הכינרת ו...לעננים בשמים?" למעשה כל אחד יכול לקחת חלק בפתרון הבעיה דרך פעולותיו היום יומיות שצורכות מים )גם כשאף אחד לא מסתכל.( כל ליטר מים שהיחיד חוסך בביתו נאסף למיליתים של ליטרים שחסכו אחרים. כל ברז)פרטי או ציבורי( שתוקן מצרף את השלולית הקטנה שלא נוצרה תחתיו לאגם גדול של מים שלא בוזבזו לריק. למשל, אם כל אחד מאתנו היה חוסך טיפת מים אחת ביום - טיפה אחת - כמות המים שנחסוך יכולה לספק את צרכיהם של שבעה אנשים! יחידת הלימוד הזו מזמינה אתכם להתבונן בדרך שבה אתם משתמשים במים ומזמינה אתכם לתכנן פתרונות משלכם לשימוש יעיל יותר. הזרמת מים לברזים היא אתגר מעשי, מדעי וטכנולוגי, אך כאשר אנחנו מתכננים את הדרכים לניצול משאבי המים העומדים לרשותנו אנחנו ניצבים גם בפני אתגר מוסרי: מה נשאיר לדורות הבאים? ואתם - הדור הבא!

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר