עמוד:130

ג . משבר פשוט למספר עשרוני בעזרת הרחבה רב דף 36 בחנות התבלינים אורזים את התבלינים בשקיות - משקל שונה לכל תבלין : בחנות שוקלים יחד את התבלינים של כל קונה . . 1 מצאו מה יופיע על צג המאזניים בכל קנייה . . 2 מה קנה עמית אם צג המאזניים הראה ? כתבו שלוש אפשרויות מתאימות , אם אפשר . . 3 מה קנתה תמי אם צג המאזניים הראה ? כתבו שלוש אפשרויות מתאימות , אם אפשר . רב דף זה מתאים לעמוד 57 בחוברת לתלמיד . כדי להכין דף זה לתלמידים יש לרשום : בפעילות - 1 מה קנה כל קונה ובפעילויות - 3-2 מהו המשקל הכולל של הדברים שנקנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר