עמוד:124

רב דף 30 ישר המספרים . 1 צרצר מתקדם בקפיצות של 0 . 01 ( מאית . ( בכל פעם הוא יוצא מהנקודה . 0 סמנו את הקפיצות שלו וכתבו לאיזה מספר יגיע . . 2 בכמה קפיצות של 0 . 01 יגיע הצרצר מ 0 למספר הרשום ? סמנו את הקפיצות שלו ובדקו . . 3 צרצר אחר מתקדם בקפיצות משני סוגים : קפיצות של 0 . 1 וקפיצות של . 0 . 01 בכל פעם הוא יוצא מ . 0 כתבו לאיזה מספר יגיע . א | קפיצות של 0 . 1 ו קפיצות של . 0 . 01 ב | קפיצות של 0 . 1 ו קפיצות של . 0 . 01 ג | קפיצות של 0 . 1 ו קפיצות של . 0 . 01

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר