עמוד:88

ה . פעילויות לסיכום : כמויות חלקים ואחוזים ( עמודים 138-137 בחוברת לתלמיד ) ביחידה זו יש פעילויות סיכום שבכולן המטרה היא לעסוק באופן נכון בשלוש מערכות המספרים ולגבש את התכונות שלהן שסוכמו למעלה . פעילות 2 עוסקת במעבר מכמויות לאחוזים , כמו הפעילויות שכבר ראינו ביחידה ד . פעילות 3 ( אתגר ) עוסקת בשתי קבוצות חלקיות שאולי יש להן תת קבוצה משותפת לא ריקה : ייתכן שיש ילדים שאוכלים בבוקר גם דגנים עם חלב וגם פרי . לכן סכום האחוזים המתאימים יכול לחרוג ממאה . פעילות 4 ( גם כן אתגר ) עוסקת שוב בהשלמה ל 100 % ( אם מחשבים באחוזים ) או בהשלמה ל 1 ( אם מחשבים בשברים . ( למשל , בסעיף א אפשר להפוך את 3 ל 30 % ולראות שההנחה והתשלום אינם מסתכמים ל . 100 % בדרך אחרת אפשר 5 להפוך 3 את אחוז ההנחה - 20 3 % - לשבר ולראות שההנחה והתשלום אינם מסתכמים ל , + = 10 : 1 כלומר : . + = 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר