עמוד:70

ד . משקעים בישראל ( עמודים 116-110 בחוברת לתלמיד ) ביחידה זו התלמידים מתוודעים לדיאגרמת עמודות כפולה ומתנסים בקריאה ובניתוח של נתונים המוצגים בטבלאות או בדיאגרמות . נוסף על כך עוסקים בניתוח סיכויים של אירועים שונים ולומדים על המושג "שכיחות יחסית . " בסוף היחידה התלמידים מבצעים פרויקט כיתתי של מדידת משקעים והצגתם בדיאגרמה . עמוד 110 היחידה פותחת בהסבר של המונח "משקעים" ופעילות של קריאה וניתוח של נתונים מתוך טבלאות המתארות את כמות המשקעים במ"מ לפי חודשים , במהלך 10 שנים , בשש תחנות מטאורולוגיות ברחבי הארץ . כדי לבצע את פעילויות 1 ו2– יש לבדוק בטבלאות של כל התחנות את כמות המשקעים בחודש דצמבר ובחודש ינואר בכל השנים . כדי להקל את קריאת הנתונים שבודקים בטבלאות אפשר לסכם אותם בטבלה , בדומה לטבלה הזאת : אפשר לראות שיש הבדל בין התחנות , אם כי לא גדול , וזאת בשל הבדלים גיאוגרפיים בין המקומות שבהם התחנות נמצאות . עמודים 112-111 בפעילות 3 התלמידים מתבקשים לבחור שתיים מתוך שש התחנות הנתונות , להחליט איזו מהן היא הראשונה ואיזו השנייה ולפי זה לענות על השאלות . גם כאן אפשר להציג את התשובות בטבלה . בטבלה זו יהיו שני טורים ( או שורות ) לכל אחת מהתחנות המטאורולוגיות שנבחרו וכן שורות ( או טורים ) לכל אחד מהנושאים האלה : מ"מ גשם בחורף 1999-1998 מ"מ גשם בחורף 2005-2004 השנה הגשומה ביותר מבין השנים 2006-1996 השנה השחונה ביותר מבין השנים . 2006-1996

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר