עמוד:44

עמוד 72 פעילות 10 נתון תרגיל פתור : . 12 . 73 - 5 . 09 = 7 . 64 נעזרים בתרגיל הפתור כדי לפתור את כל אחד מהתרגילים שבפעילות . לדוגמה , תרגיל א : 32 . 73 - 5 . 09 = הוסיפו 20 למספר הראשון בתרגיל והמספר השני לא השתנה , לכן התוצאה תהיה גדולה ב 20 מתוצאת התרגיל הפתור : 32 . 73 - 5 . 09 = 27 . 64 פעילות זו מחזקת את התובנה המספרית . עמוד 73 פעילות 11 פעילות זו משלבת בין פעילות אומדן לבין פתרון תרגילים במאונך . לפני שהתלמידים פותרים , הם מנסים להתאים לכל תרגיל את תוצאתו בלי לחשב "עד הסוף . " הכוונה היא שיפעילו שיקולים של אומדן וסדר גודל וגם חישוב של ערך ספרה מסוימת . אפשר לדון בשאלה : אילו תרגילים אפשר לחשב בעל פה ? אילו תרגילים נוח לחשב במאונך ? חשוב להרגיל את התלמידים להתבונן בתרגילים שלפניהם ולעשות את ההבחנה : אילו תרגילים הם מצליחים לחשב בעל פה ולאילו תרגילים הם זקוקים לחישוב במאונך . החישוב בעל פה חשוב , משום שהוא מחדד ומחזק את תובנת המספר העשרוני . הנה דוגמאות לפתרונות . תרגיל ב : 5 . 25 + 25 = תרגיל זה אפשר לפתור בעל–פה . כדי לפתור אותו על התלמידים לבדוק מהן ערך הספרות במספר ועל סמך זה להחליט איזו ספרה יחברו עם איזו ספרה . השיקולים יכולים להיות כאלה : ל 25 שלמים מחברים מספר גדול מ 5 שלמים , ולכן התוצאה תהיה 30 שלמים . יש להמשיך לחבר - מוסיפים 25 מאיות לתוצאה - מכאן שהסכום הוא . 30 . 25 תרגיל ג : 30 - 10 . 9 = את התרגיל הזה שלפחות מקצת התלמידים יכולים לחשב בעל פה . הנה דוגמאות לאסטרטגיות פתרון שתלמידים שונים מפעילים : - חסרה עשירית אחת כדי להגיע מ 10 . 9 ל . 11 כלומר , כדי להגיע ל , 20 חסר עוד . 9 . 1 מ 20 עד 30 חסר עוד , 10 וביחד : . 19 . 1 הדרך שבה התלמידים נוקטים היא השלמה בחיבור : - 10 . 9 + 0 . 1 = 11 10 . 9 + 9 . 1 = 20 10 . 9 + 19 . 1 = 30 אם מחסרים 10 מ 30 מקבלים . 20 נשאר עוד לחסר 9 עשיריות מ , 20 לכן נקבל . 19 . 1 הדרך שבה התלמידים נוקטים היא קודם חיסור השלמים ואחר כך חיסור החלק השברי : 30 - 10 = 20 20 - 0 . 9 = 19 . 1 אף שלא לכל התלמידים קל לבצע תרגיל כזה בעל–פה , מומלץ לחשוף אותם לכך . תלמידים שונים יציעו דרכים שונות . כך יעשירו התלמידים את היכולת שלהם לחשב בעל פה ויחזקו את תובנת המספרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר