עמוד:14

לעמוד 14 מתאים רב דף . 10 עמוד 15 כאן עוסקים בשימוש במשקל כיישום של הנושא המתמטי : מספרים עשרוניים . פעילות פתיחה אפשר להציג לפני התלמידים את האריזות המצוירות בעמוד 15 ולבקש מהם הצעות שונות לאריזת 7 . 5 ק"ג סוכר . לתלמידים מתקשים אפשר להציע להשתמש בפסים העשרוניים או ב'ציור בקיצור' של הפסים העשרוניים . אפשר לארוז 7 . 5 ק"ג סוכר בדרכים שונות , למשל : - אריזה אחת של 5 ק"ג ואריזה אחת של 2 . 5 ק"ג ( זו האפשרות הפשוטה ביותר לתלמידים - . ( אפשר להחליף את האריזה של 5 ק"ג בשתי אריזות של 2 . 5 ק"ג ולקבל 3 אריזות של 2 . 5 ק"ג . - אפשר להמשיך ולהחליף את אחת האריזות של 2 . 5 ק"ג , למשל ב 5 אריזות של 0 . 5 ק"ג , ולארוז את הכמות ב 2 אריזות של 2 . 5 ק"ג ו 5 אריזות של 0 . 5 ק"ג . באותו האופן אפשר להמשיך ולהחליף בכל פעם אריזה נוספת באריזה אחרת ולקבל מגוון אפשרויות . דרך זו מוליכה באופן שיטתי למציאת כל האפשרויות לאריזת 7 . 5 ק"ג סוכר . בכל שלב אפשר לרשום תרגיל מתאים לתיאור המילולי . למשל : אריזה אחת של 5 ק"ג ואריזה אחת של 2 . 5 ק"ג : 3 5 + 2 . 5 = 7 . 5 אריזות של 2 . 5 ק"ג : 2 . 5 + 2 . 5 + 2 . 5 = 7 . 5 או : 2 . 5 = 7 . 5 ש 3 אין הכוונה לעסוק בכפל מספרים עשרוניים בשלב הזה , אלא לאפשר לתלמידים להשתמש בביטוי מתמטי שיתאים לתיאור המילולי של אריזות הסוכר . בסעיף ב בעמוד 15 על התלמידים להשלים את הטבלה . בחלק הראשון עליהם למצוא את המשקל הכולל של האריזות המוצגות . החלק השני , שבו מוצג רק המשקל הכולל , הוא פתוח . לכל משקל כולל ניתן למצוא אפשרויות שונות של אריזות מתאימות . במקרה האחרון יש לארוז 17 . 6 ק"ג סוכר בדרכים שונות , על פי האילוצים המופיעים בטבלה : אפשרות א : ללא אריזות של 0 . 5 ק"ג אפשרות ב : ללא אריזות של 0 . 5 ק"ג וללא אריזות של 5 ק"ג אפשרות ג : ללא אריזות של 0 . 5 ק"ג , 2 . 5 ק"ג ו 5 ק"ג . לאחר הפעילות מומלץ לערוך דיון מסכם ולשאול את התלמידים כיצד הם התגברו על האילוצים . למשל : - אילו אריזות יכולות להחליף אריזה של 2 . 5 ק"ג 5 / ק"ג 0 . 5 / ק"ג ? - כמה אריזות מכל סוג יחליפו אריזה אחת של 2 . 5 ק"ג 5 / ק"ג 0 . 5 / ק"ג ? - האם יש תחליף לכל אחת מהאריזות ? האם אפשר לארוז את אותה הכמות ללא אריזות של 0 . 1 ק"ג ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר