עמוד:5

המאפיינים של הפסים העשרוניים לכל הפסים יש אותו האורך - אורך המייצג את היחידה ( המספר . ( 1 לכל הפסים יש צד אחד מחולק : יש פסי עשיריות , מאיות , חצאים , שלישים , רבעים , חמישיות , שמיניות ופסים המחולקים ל . 20 הצד האחר של כל פס אינו מחולק ורשום עליו המספר . 1 בפסי המאיות אפשר לראות גם את החלוקה לעשיריות וגם את החלוקה למאיות . החלוקה לעשיריות מובחנת מהחלוקה למאיות בקווים עבים יותר וארוכים יותר . דרך הצגה זו מבליטה את היחסים : ביחידה אחת יש 10 עשיריות , ובכל עשירית יש 10 מאיות , לפיכך ביחידה אחת יש 100 מאיות . פסי העשיריות נראים כך : הטבלאות העשרוניות בסוף החוברת לתלמיד יש דף טבלאות עשרוניות . הטבלאות הן משלושה סוגים : א . טבלה שיש בה שלושה מקומות : עשיריות , יחידות ועשרות . בכל מקום כתוב גם השם במילים וגם המספר המתאים . ב . טבלה דומה בתוספת עמודת המאיות . ג . טבלה דומה בתוספת אלפיות . על הפסים והטבלאות ניתן לכתוב מספרים ולסמן בצבע במצבעים ( טושים ) מחיקים או רגילים . כיצד משתמשים באבזרים כדי להבין מה זה מספר עשרוני ? התלמידים לומדים להכיר את המספרים העשרוניים תוך הסתמכות על הידע הקודם בשברים ושימוש באמצעי המחשה מוכרים - פסים מחולקים . בפרקי השברים עסקו התלמידים בחלוקות שונות של היחידות לחלקים שווים , ובפרק הזה עוסקים בעיקר בחלוקה לעשיריות ולמאיות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר