עמוד:173

ו . מדידת זוית הסיבוב האבזרים T :- T : מד זוית T - - . גפרור : הסךטוט שממול מתקבל על ידי סיבוב הצורה J" סביב הנקדה הנתונה . כיצד מוךדים את זוית הסיבוב ? בוחרים זוג נקדות ( כלומר , נקדה על צורה אחת והנקדה התואמת על הצורה האחרת . ( מחברים את שתיהן עם נקךת הסיבוב . מתקבלת זוית שקךקוןה הוא נקךת הסיבוב . זוהי זוית הסיבוב . מוךךים את הז-וית הזאת בעזרת מד הז-וית . מהי - מדתה T T של זוית ? T הסיבוב שבדגמהל /• - . T : תשובה : מדת הזיית . 60 ° - כדאי להשתמש כאן במד הזווית העגול מתוך הפרק "זוויות . " את התשובה נותנים בקירוב של עשרות שלמות . כדי להקל את מדידת הזווית אפשר להציע לתלמידים להמשיך מעט את שוקיה . תלמידים שלא למדו מדידת זוויות יכולים לדלג על המשך הפרק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר