עמוד:160

ב נקדת הסיבוב האבזרים : ^ לןפים ( צריך לגזר מדף השקפים המצרף לחוברת ) גפרור 1 לפניכם שתי צורות וחמש נקדות . צורה אחת התקבלה מהאחרת על ידי סיבוב סביב אחת הנקדות . מצאו את נקדת הסיבוב : קחו את השקף המתאים לצורה והניחו אותו על אחת משתי הצורות . העמידו גפרור בכל פעם על אחת מהנקדות ? ? המסמנות . סובבו ה ^ קף ובךקו האם סביב נקךה זו הצורה שבשקף מגיעה אל הצורה האחרת ומכסה אותה בדיוקי כתבו כ ; או לא -.סביב נלןדה מספר : 1 סביב : : נקדה . ? י מספר __ = 2 T : * סביב נקדה מספר : 3 סביב : : נקדה T' ? . מספר _ A r : סביב נקדה מספר __ = 5 השלימו : רק סביב נקדה מספר אפשר להגיע אל הצורה האחרת . זוהי נקדת הסיבוב . צריך להסביר לתלמידים כיצד בדיוק לסובב את השקף : ביד אחת מעמידים את הגפרור על השקף בנקודה הרצויה ( כשראש הגפרור למעלה ) ולוחצים את הגפרור , וכיד האחרת מסובבים את השקף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר