עמוד:120

יב . חשובים 1 מתחו ? קו ישר בין כל שתי מדות ? שוות . בךיקה : אם לא טעיתם , כל הקוים עוברים ךךך העגולים האחרים . 2 השלימו . בדיקה : 1 ? צבעו את החלקים שבהם המספרים שרשמתם . ? 1 איזה ציור קבלתם ? כדי להמחיש את הקשר בין יחידות המידה השונות אפשר להניח זה לצד זה את מד המטר ( שעליו גם חלוקה לדצ"מ ) ואת מד הסנטימטר ( או סרגל רגיל או סרט מידה שיש בו חלוקה לס"מ ) ולהשוות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר