עמוד:107

4 סרטטו קטע שארכו 2 ס"מ וקטע שארכו 7 ס"מ . מצאו ^< ת אךכי הקטעים ולשמו . באיזה קעיף מהסעיפים א-ג אפשר לדעת את ארך הקטע בלי לספר או לחסר ? ) t ) כאשר מוךךיס בסךגל , כדאי להתחיל למדד מ . 0 6 לפניכם קטעים שונים . מךדו אותם בסרגל שהכנתם ולשמו מתחת לכל קטע את אךכו בס"מ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר