עמוד:103

ה . הדצימטר אם מחלקים את המטר ל 10 מלקים שוים , כל חלק נקרא ךצ > מטר . במקום ךצימטר כותבים בקצור דצ"מ . 10 דצ"מ 1 = מ' 1 השלימו . דצ"מ 2 = מי 1 א מ' 40 = דצ"מ ב מי 30 = דצ"מ 1 ג דצ"מ 1 = מי 1 ד התבוננו במד המטר . הוא מרכב מ 10 חלקים שוים שהדבקתם זה לזה . ארכו ; T של V כל T אחד T V מן החלקים ' ? T ~; האלה T •• V הוא 1 דצ"מ . מד המטר יכול לשמש מד דצימטר . 2 מךדו בכתה והשלימו . א 1 גבה הכסא שלי הוא דצ"מ בקרוב . ב 1 ארך השלחן שלי הוא _ דצ"מ בקרוב . 3 בחרו חלון ודלת ( בכתה או בבית , ( מךדו אותם בץזךת מד המטר והשלימו את הטבלה . דני ? T מדד T את /• ארך T הכתה T ? בדצימטרים : ?/ V . יוסי מדד את ארך הכתה במטרים . מי קבל מספר גדול יותר ? מדוע ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר