עמוד:99

ב . יחידות ארך בעבר עוד בימי קדם נאלצו בני האךם להמציא שיטות שונות למךיךת ארך . על פי רב היו השיטות האלה מבססות על מדות איברי גופו של האדם . הנה דגמאות למדות ארך שהשתמשו בהן אבותינו הקדמונים מובן שהמדות האלה ? לא היו מדי-קות ולא היו אחידות , מכיון I שלאיברי הגוף I של אנשים שונים יש ארכים שונים . 1 כמה פעמים נכנס הטפח שלכם ברחב דף זה ? 2 כמה פעמים נכנסת האצבע שלכם ברחב דף זה _? השוו את התוצאה שקבלתם לתוצאה שקבל חברכם . האם קבלתם אותה תוצאה ? מדוע ? 3 פעילות בכתה : בוחרים ? כמה T - תלמידים ? - . כל אחד מהם נגש ללוח ומודד את ארד הלוח במדת הזרת שלו . לאחר המדידה התלמידים רושמים על הלוח את שמותיהם ואת הארך שמצאו . האם כלם רשמו את אותו מספר ? מדוע ? בתקופות מאחרות יותר לןבעו במקומות שונים יחידות אךך שונות . במצרים נהגו להשתמש .. _ ... בסרגל .. . _ . עץ ?•> לצרך ' v : מדידות : שונות , למשל TT : בבניה ? : . למדידת : ? : ארכים : ? TT גדולים השתמשו . בחבלים שבהם סמנו יחידות ? הארך ?? על ידי קשרים . ! בהמשך ננסה גם אנו לברור ? לנו יחידת ? ארך משלנו . ? כדאי לדון ככיתה על האי אחידות של המידות העתיקות הנ"ל בין אדם לאדם . המושגים א 1 רן הלוח , רוחב הדף וכדומה מציינים כולם אורכים . בפעילויות שבהן יש למדוד אורן או רוחב של עצם מסוים צריך להחליט מהו הממד הנמדד . כשפת היום יום נהוג לקרוא בשם "אורך" לממד הארוך יותר , אך ההחלטה על כך אינה חד משמעית . אחרי סעיף 3 כדאי להציע לתלמידים לחפש יחידת אורך קבועה כדי להכין אותם לפעילויות שבעמוד הבא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר