עמוד:95

ו . בנית מרבעים ממשלשים 1 קחו את הנספח.- אסף משלשים לגזירה ( בסוף החוברת . ( צבעו את הצלעות מצדן הפנימי בצבעים ? הרשומים . גזרו את המשלשים ? ? ושמרו אותם . קחו מהאסף שני משלשים כאלה.- הצמידו אותם זה לזה ל ארך הצלע האדמה , * כך שיוצר ? מרבע בשתי דרכים א . בהפוך ( שקוף ) ב . בסיבוב 2 א . עכשו הצמידו את שני המשלשים לאךך צלעות שוות אחרות . כמה מרבעים שונים הצלחתם ליצר כך ? ב . סךטטו במחברת את המרבעים שקבלתם . כדי לסךטט את המךבע הניחו את המשלשים הצמודים על הדף וסרטטו קו בעפרון מסביב לשניהם יחד . ג . האם הצלחתם לקבל את המרבעים האלה ? ןשמו כן או לא . מקבילית _ מלבן : רבוע : _

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר