עמוד:90

11 התבוננו- בצורות האלה : א . באילו ... מהצורות _ .. כל הזויות ישרות ? T T T : ב . באילו מהצורות כל הצלעות שוות ? ג . באילו מהצורות הצלעות הנגדיות שוות ? ד . באילו מהצורות הצלעות הנגדיות מקבילות ? ה . באילו מהצורות יש צלעות מאנכותל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר