עמוד:89

נסו לבנות מקביליות מתאימות . אם הצלחתם , סךטטו אותן במחברת . א 1 מקבילית שיש לה זוית חדה ב 1 מקבילית ' : - • שכל T T v זויותיה T v ? חדות - ג 1 מקבילית שיש לה שתי זויות קהות ד 1 מקבילית »? — • שיש V •• לה T זוית * T ישרה . T T I באילו סעיפים הצלחתם לבנות מקבילית f ? באילו סעיפים בניתם מלבן ? סבמו : אילו סוגי זויות יש למקבילית ? כמה מכל סוג ? % 10 בנו כל מרבע מהךצועות שבאסף וסךטטו אותו במחברת . א 1 מעין שאין לו זוית ישרה ב 1 ךבוע ג 1 דו מקבילית שאין לה זוית ישרה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר