עמוד:87

5 אילו- מהמךבעים המסךטטים כאן הם מלבנים ? 6 א . בנו . מאסף הרצועות מרבע שיש ? •? לו שני ?? זוגות של ? צלעות נגדי 1 ת שוות . סךטטו אותו במחברת . ב . האם תוכלו לבנות מרבע אחר בלי לפרק את ה >? ךבע הקודם ? אם כן , סרטטו גם אותו במחברת . ד . כמה מרבעים שונים תוכלו לבנות מאותן צלעות ( בלי לפרק ?( למקבילית יש שני זוגות של צלעות נגדיות שוות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר