עמוד:79

3 א . בנו משלש ? שוה צלעות . ? מאילו רצועות בניתם את המשלש ? ב . סןטטו את המשלש במחברת . ג . בנו : עוד שני " : משלשים . : T שוי צלעות . T : " : ד . כמה משלשים שוי צלעות שונים ? זה ? מזה אפשר לבנות מאסף הרצועות ? הסבירו : 4 א . בנו משלש שוה שוקים . מאילו ךצועות בניתם את המשלש ? ב . סךטטו את המשלש במחברת . ג . בנו : עוד ארבעה T T :- משלשים _ .: ? T שוי שוקים : •? ? ' - שונים זה מזה . מאילו רצועות בניתם אותם ? ד . האם - אפשר לבנות עוד משלשים \ שוי שוקים ן ? 5 סכום : א . האם כל משלש שוה צלעות שבניתם בסעיף 3 הוא גם משלש שוה שוקים ? הקזבירו : _ ב . האם כל משלש שוה שוקים שבניתם בסעיף 4 הוא גם משלש שוה צלעות ? הסבירו : כדי לסרטט משולש שנבנה מרצועות מניחים אותו על הדף ומשרטטים קו סביב המשולש הפנימי שנוצר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר