עמוד:71

ה . האם הישרים מקבילים זה לזה ? כאשר גדל מספר התושבים , פרסמה הועדה כרוז חדש . אנו ב 1 נים שכונה חדשה T : * T - : TT שכונת : הא 1 T תי * ת . בשלב ראש ) ן ינחו צנ 1 ר 1 ת שיובילו מים אל השכונה . החל 0 שכל הצמרות יהיו - T v ' 1 • : מקבילים לצנ 1 ר הראשי . בציור מתאר כיצד הניחו הפודלים את הצנורות . אילו צנורות הנחו ? בדיוק ? לפי : הדרישה T ? : - , כלומר : במקביל ? לצנור ? - הראשי ? TT א > ך בוךקים ! אפשר 1 ת אחת : בוךקים אם הישרים מתקבלים זה מז-ה על ידי ? הזזה ( הזזת משלש סךטוט לאךך סךגל . ( אפשרות אחרת : בוךקים אם המךרוק בין הישרים קבוע . בדיקה- הקיפו את האותיות של הצנורות המתאימים . אם לא טעיתם , תוכלו להרכיב שם של חיה מהאותיות שהקפתם . בתחילת הפרק כבר למדו התלמידים לזהות ישרים מקבילים , אך כאן ניתנות להם הנחיות לבדיקת המקבילות בשתי הדרכים שנלמדו בפרק - על ידי הזזה או על ידי בדיקת המרחק בין המקבילים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר