עמוד:68

1 התבוננו במכתב של מר הז-ז מקבילי ( בעמוד הקודם . ( מה דעתכם על הצעתו ? TT - ~ v :: - ? סךטטו במחברת ישר , ונסו לסךטט ישר מקביל לו על ? די הזזה . האם הישרים המתקבלים בדךזל זו אמנם מקבילים זה לזה ? 2 סךטטו במחברת זוגות של ישךים מקבילים כרצונכם . 3 לפניכם ? ישר . סרטטו ארבעה ישרים מקבילים לישר הנתון ( על פי ההצעה של הזז מקבילי . ( 4 סךטטו במחברת שלושה ? שןים בכוונים שונים . סרטטו לכל אחד מהם ישר מקביל לו . בעקבות מכתבו ( ץל הזז מקבילי פרסמה הו ^ ךה כרוז נוסף : אנו T מברכים : T : את v מר - הזז T מקבילי v על הצ ^ ת ! המועילה . אנו מזמינים את כל הצבור להציע הצע 1 ת נ 1 ספ 1 ת איך לסרטט ישרים מקבילים . נסו להציג שיטות שונות לסךטוט ? שןים מקבילים ודונו בהצעות השונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר