עמוד:60

י הנה הצעה אחרת ^ הגשה : מפה של אחת השכונות בעיר החןשה - שכונת הצמחים . במפה הזאת כל הרחובות ישרים אך לא כלם ? מקבילים זה לזה . ןשמו ליד כל זוג ךחובות : מקבילים או לא מקבילים . אן האשל , הכלנית ב 1 החבצלת , הרקפת ג 1 האר ן , האלונים / ד 1 האלונים , האלה : ה הנךקיס , הדגניות : ו 1 הרקפת , הדגניות : ז 1 הסביון , הנרקיס ^ בךילןה : אם לא טעיתם , ךשמתם מקבילים שלוש < 3 עמים . 8 מצאו בשכונת הצמחים עוד זוג ךחובות המקבילים זה לזה כדאי שהתלמידים יניחו שני סרגלים ארוכים לאורך הרחובות כדי לראות בבירור אם הם מתקרבים זה לזה , ואם כן - היכן צפוי שייפגשו ( בעיקר כאשר מדובר על מפגש מחוץ לדף . ( יש להדגיש שבמציאות כבישים אינם ישרים דווקא , ולכן בדרך כלל אין לדבר על "כבישים מקבילים . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר