עמוד:53

3 א . סרטטו משלש קהה זוית : ב . מה שמו של המשלש ? ששרטטתם ? לפי ? הצלעות ) ? הקיפו את השם ? הנכון ( . משלש שונה צלעות משלש שוה צלעות משלש שוה שוקים | שאינו שוה צלעות 4 א . סךטטו משלש שוה שוקים : ב . מה שמו של המשלש שסןטטתם לפי הזויות ) ? הקיפו את השם הנכון ( . משלש ישר זוית משלש קהה זוית משלש חד זויות בין ?? המשפטים יש משפטים נכונים ומשפטים לא נכונים . כתבו : : ? ליד - כל T משפט TT : ? נכון * או לא נכוו . ' א 1 במשלש ? ישר זוית ? כל הזויות ? ישרות . ב 1 במשלש . ! T קהה זוית ? T " '" כל T הזויות ? T קהות "י . ג 1 במשלש חד זוי-ות כל הזויות חדות . ד 1 במשלש שוה צלעות ? כל הצלעות שוות זו לזו . In במשלש שונה צלעות יש שתי צלעות שוות . בדיקה : הקיפו את האותיות של המשפטים הנכונים . מהאותיות ? ?? שהקפתם ? ?? אפשר להרכיב שם ? של ? חי --ה . צבעו את החיה הזאת . בסעיפים 3 ב 7 י 4 ב כדאי לציין שייתכנו תשובות שונות : התשובה בסעיף ב תלויה בסרטוט שסרטטו התלמידים בסעיף א .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר