עמוד:35

9 השלימו : א T 1 גדלה VT : של כל T זוית : ? T ישרה T T הוא _ ב T 1 גדלה T ! של V כל T זוית T שטוחה T : הוא ג 1 כל הזויות החדות מ . 90 ° גדולות / קטנות ד 1 כל הזויות הקןהות מ . 90 ° גדולות / לןטנות 10 למי שיך כל בלון ? חברו בקוים . כדאי להזכיר שיש הרבה זוויות קהות והרכה זוויות חדות השונות זו מזו , אבל כל הזוויות הישרות שוות זו לזו וכל הזוויות השטוחות שוות זו לזו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר