עמוד:32

כיצד מוךךים בעזרת מד הןףת העגל ! החץ שבציור יךאה לנו על איזו לןרן צריך להניח $ < ת קו האפס קל מד ה $ וית ובאיזה כוון לסובב את המחוג . נמדד למשל את הזוית שבציור : הביאו את מחוג מד הזוית ללןו האפס . על הניחו ^ ת מד הזוית הז-וית ^ בצי-ור , כך שמרכזו > ה » ה בקךקוד הזףת ; ולןו האפס יהיה ה קרן ^ ממנה החץ יוצא . עכשו סובבו ^< ת המחוג בכוון החץ עד שיתלכד עם הקןךן האחרת . בךקו על איזה מספר החץ מורה . גדלה של הז-וית שבדגמה הוא 20 מעלות . נסמן זאת כןל : . 20 ° ש » מ 1 לב : סיבוב המחוג ופתיחתו לכוון הקרן האחרת הוא בכוון המספרים 20-10 ( ולא . ( 340-350 3 מדדו את הזויות האלה בעזרת מד הזוית העגל ( התשובות הן בעשרות שלמות . ( בדיקה : חברו את המספרים שקבלתם במדידה ( בלי הדגמה . ( האם סכומם ? 200 כדאי לציין שכיוון החץ המצויר בזווית הוא לפי מד הזווית העגול . לתלמידים המתקשים להניח את מד הזווית בכיוון הנכון אפשר להציע לצבוע את הקרן שממנה החץ יוצא . על קרן זו יש להניח את קו האפס . בסעיף 3 הדגשנו את הקדקוד כדי להקל את הנחת מד הזווית . בסעיפים הבאים לא הדגשנו את הקדקודים , אך אם התלמידים מתקשים אפשר לייעץ להם שידגישו בעצמם את הקדקודים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר