עמוד:15

6 בציור יש זויות ויש גם לא זויות : בציור רואים רק קטע מכל קרן . נסו לךאות בךמיונכס את ההמשך . א . האם 1 מסמן זוית ? אם כן - צבעו את הקןךקוד שלה ואת שתי הקךנים והמשיכו מעט את הקךנים , כמו בךגמה . ב . האם 2 מסמן זוית ? מדוע ) ? ענו בעל פה ( . בךקו כל אחד ג . מ ^ אר המספךים . האם הוא מסמן זוית ? אם כן - המשיכו מעט את הקךנים וצבעו אותן ו ^ ת הקןךקוד ד . מצאו ? בציור זויות ? נוספות ורשמו לידן מספרים כרצונכם . 7 א . מצאו זויות בסךטוטיס . ב . בכל זוית צבעו את הקןךקוד ואת הקךנים . צבעו כל זוית בצבע אחר . ג . האם קבלתם קטעים הצבועים בשני צבעים ? מדוע ? כדי להבחין בין זווית לבין לא זווית צריך לשאול : האם יש שתי קרניים היוצאות מקדקוד משותף ? ( למעשה די שרואים שני קטעים היוצאים מנקודה משותפת שהם התחלות של שתי הקרניים ( . בסעיף 7 עוסקים במצבים שבהם קטע אחד משמש התחלה של קרן בשתי זוויות שונות ( ראשית הקרן נמצאת בכל זווית בקצה אחר של הקטע . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר