עמוד:7

5 סרטטו כמה ישרים העוברים דרך הנקדה . 1 כמה ישרים יכולים לעבר דרך נקדה אחת ? 6 כמה ישרים יכולים לעבר דרך שתי נקדותל סךטטו . י 7 נסו לסךטט ישר אחד דרך כל שלוש הנקדות . האם ? תמיד אפשר ? כדאי לדון עם התלמידים על הפעילויות שבעמוד זה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר