עמוד:17

ג | גילי שלחה 10 מעטפות ובהן כרטיסי ברכה . היא קנתה בול אחד לכל מעטפה . כמה בולים קנתה גילי ? תרגיל : תשובה : ד | כמה כרטיסי ברכה שלחה גילי בסך הכל , אם היא שלחה 10 כרטיסי ברכה לבני משפחתה ו30- כרטיסי ברכה לילדי כתתה ? תרגיל : תשובה : ה | בכמה גדול מספר כרטיסי הברכה ששלחה גילי לילדי כתתה ממספר כרטיסי הברכה ששלחה למשפחה ? תרגיל : תשובה : ו | כשהכינה גילי את כרטיסי הברכה , היא סדרה אותם בחבילות 5 - כרטיסים בכל חבילה . בכמה חבילות היא סדרה את כרטיסי הברכה ? תרגיל : תשובה : את בעיה ג אפשר לפתור גם ללא כל תרגיל . בבעיה ה ובבעיה ו יש להסתמך על הנתונים שבבעיה ד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר