עמוד:8

7 בכל ציור יש 12 עגולים . השלימו מספרים שונים בתרגילים , וסמנו קבוצות בציורים לפי התרגילים . 8 צירו ציור מתאים והשלימו . בפעילות 7 אפשר להציע לתלמידים לסמן את הקבוצות על ידי צביעת כל קבוצה בצבע שונה . אפשר לבקש מהתלמידים למצוא דרכים נוספות ולצייר אותן במחברת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר