עמוד:134

חסידות בשיר האם אתם מכירים שירים על צפורים ? אם הייתם כותבים שיר על צפורים , על מה הייתם כותבים ? . 1 קראו את השיר . עדולה החסידות / החסידות החסידות על השדות על השדות חגות חגות חגות סביב ... סימן שעוד מעט אביב ! מתוך הספר החתול שרציתי לכ z ב עליו שיר . 2 מה אתם רואים בדמיון כשאתם שומעים או קוראים את השיר ? . 3 צירו את התמונה שראיתם בדמיונכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר