עמוד:30

מוציאים לשון לי - לה - לו בשיר תמיד כתוב : כש p ותנים לי סלט ... כש p ותנים לי מרק ... המלה לי קשורה למלה אני . המלים לך - לך קשורות למלים את - אתה . המלים לה - לו קשורות למלים היא - הוא . 1 אמרו משפטים עם המלים . 2 כתבו את ההפך לכל משפט כמו בדגמה . יש לי חתול . אין לי חתול . יש לה כדור . . ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– אין לך זמן . . ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– יש לו משפחה בחיפה . . ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– יש לי שעור ספורט . . ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– אין לך שוקולד . . –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר