עמוד:65

פרק נושא : מה נשתנה ? הנושא : ההגדה לפסח כמייצגת את לשון המקורות – לשון חז " ל ולשון המקרא הסוגה הנלמדת : קטעים מן ההגדה לפסח , מקורות יהודיים פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פתיח , פעילות , 1 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 10 פעילות 11 פעילות , 13 פעילות , 16 פעילות , 19 פעילות , 20 פעילות , 21 פעילות , 25 פעילות 26 הבעה בכתב – פעילות 5 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 2 פעילות 9 אוצר מילים – פעילות , 3 פעילות , 12 פעילות , 14 פעילות , 15 פעילות , 18 פעילות 24 ידע לשון – פעילות , 6 פעילות , 7 פעילות , 8 פעילות , 13 פעילות , 15 פעילות , 17 פעילות , 22 פעילות 28 המשימה היא קבוצתית ומזמנת עבודת צוות בכל התהליך . תהליך ההכנה כולל : בחירה מושכלת בדמות ( הצדקת היותה ראויה לחיקוי ;( העלאת רעיונות והתייחסות לשיקולי דעת שונים ; איסוף מידע כתוב ומצולם ומיונו ; תמצות המידע וניסוחו בראשי פרקים , שיוכנסו למצגת ; בניית המצגת ועיצובה ( כישורים דיגיטליים ;( הכנת דברים שייאמרו בעל-פה במהלך ההרצאה ; הגשת ההרצאה . פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פעילות 2 הבעה בכתב – פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות 4 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות , 1 פעילות , 5 פעילות 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר