עמוד:7

הערכה – כלי הערכה להעצמת הלמידה ולטיפוח יכולת הרפלקציה מוצעים למורה ולתלמידים . בסוף כל ספר משימות הערכה , ובהן טקסטים מן הסוגות השונות הנלמדות , ותשאול מקיף דמוי מבחן וכן מטלת כתיבה . התשובות למשימות ההערכה ניתנות בסוף המדריך למורה . בסוף כל פרק הבעה התלמידים ימצאו דפי משוב , העשויים לעזור בהערכה של כתיבתם או של עמיתיהם . במקביל ניתנו בפרקי ההבעה למורה הצעות למחוונים מפורטים יותר . את הפעילות המסכמת הנמצאת בסוף כל פרק נושא , ומובילה את התלמידים לקראת תוצר ( אסופת שירים , כתיבת כתבה לעיתון , כרזה , הכנת פרק לקריאה בקול , הרצאה , ( ניתן לראות כסוג של הערכה מעצבת , שכן בעקבות הפעילות ובמהלכה מתרחשת למידה . חגים ומועדים – הספרים מותאמים ללוח השנה היהודי ולמציאות הבית-ספרית , ומציעים תכנים : טקסטים ופעילויות המתאימים לחגים ולמועדים . פירוט ההתאמה לחגים ולמועדים ראו בעמ '   . 27 חינוך לערכים – הטקסטים לספר נבחרו בקפידה , כך שיתאימו לנושא , יעניינו את התלמידים ויתאימו לגילם . מובן שגם מסרים חינוכיים עמדו מאחורי בחירתם , כגון : ערכים היסטוריים יהודיים " ) מה נשתנה , "? " ימי החנוכה , " כיתה ו , ( חינוך לאהבת הארץ " ) דרך ארץ , " כיתה ה , " הציפור הלאומית " כיתה ו , " דגל ישראל " כיתה ו , " נר זיכרון , " כיתה ה , ( חינוך לשמירה על איכות הסביבה " ) ירוק , " כיתה ה , " שירת החיות " כיתה ו , " לבנות או לשמור "? כיתה ו , ( חינוך לכבוד המשפחה והחברות " ) עניין משפחתי , " " קרוב ללב , " כיתה ה ;( וכן חינוך למעורבות ועשייה למען החברה " ) דמויות מופת " – כיתה ו . ( מודולאריות וגמישות – הספרים בנויים באופן מודולארי . כל פרק נושא הוא , בדרך כלל , יחידה עצמאית , שאינה תלויה ביחידות אחרות . מבנה זה מאפשר למורים לבחור את סדר הוראת הפרקים באופן המתאים להם ולכיתתם , ולקבוע את הרצף הנכון להם . אפשר אף להאריך את משך ההוראה בפרק אחד ולקצר בפרק אחר , למשל : ללמד רק חלק מהטקסטים או לבצע רק חלק מהפעילויות . הפעילויות בטקסטים – אין הכרח לבצע את כולן , אך סדר הפעילויות הוא , בדרך כלל , היררכי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר