עמוד:44

פרק נושא : ברכות הנושא : ברכות לקראת השנה החדשה הסוגה הנלמדת : ברכה , המקורות היהודיים עמ עמ עמ 666 555 ''' : – פתיח – הצעות כלליות לטיפול בפתיח ראו בעמ ' . 10 פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה : פתיח , פעילות , 1 פעילות 3 הבעה בכתב : יצירה - פעילות 5 אוצר מילים : פעילות , 1 פעילות 2 ידע לשון : פעילות 4 נושאי לשון בפרק משפחת מילים של השורש ב-ר-כ ( פעילות ( 4 עיסוק בשדה הסמנטי של " ברכות " ( פעילות . ( 4 לפי תוכנית הלימודים : מקורות יהודיים מפגש עם טקסטים מהמקורות היהודיים הוא רכיב משמעותי בבניית המאגר בתרבותי-לשוני של אדם יהודי בישראל . הקריאה בטקסטים אלה מפגישה את הקוראים עם שימושים ייחודיים בלשון על רבדיה ההיסטוריים . התוכנית מציעה לעסוק בבית הספר בשירה ובסיפורת בטקסט המקראי , במדרשים ובסיפורי חז " ל , בתפילה , בברכות ובהלכות . מתוך : תה " ל , עמ ' 61 פרקי נושא ופרקי הבעה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר