עמוד:43

למטרה או לטקסט , אפשר להציע גם אסטרטגיות קריאה שונות , כגון : קריאה " מרפרפת " – קריאה דמומה לצורך התרשמות מהטקסט , קריאה של כותרות , משפט ראשון בכל פסקה , פתיחה , סיום תמונות . לחלופין אפשר להציע קריאה בוררת – קריאה לאיתור פרט מסוים או לצורך מתן תשובה על שאלה בפעילות . בשמות הפעילויות נמסרת מטרת הפעילות בתוך רצף הפעילויות . לדוגמה : מאתרים מידע בכתבה ( איתור מידע , ( מתבוננים במבנה של הכתבה ( הבנה , ( כותבים בעקבות הכתבה ( הבעה בכתב , ( מבררים מילים ( אוצר מילים ) וכדומה . כדאי לבדוק בפעילות הנערכות בכיתה – מה הן מצריכות , באיזה הרכב מומלץ לבצען . ההרכב המומלץ מצוין בצד הפעילות ( פעילות בזוגות , בקבוצות , כיתתית . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר