עמוד:36

הישג נדרש : 5 הפקת מידע ולמידה מטקסטים כתובים מסוגים שונים בתחומי דעת שונים בשל חשיבותו הרבה של נושא זה בלמידה בכלל , ובפרט – עבור תלמידים העומדים לעבור לחטה " ב , הוא מטופל לעומק בכל הפרקים העוסקים בסוגות הקשורות במידוע או בשכנוע . התלמידים נדרשים להפיק מידע מספרי לימוד , מספרי מידע , מאתרים באינטרנט , ממילונים , מאנציקלופדיות ומכתבי עת וגם מטקסטים לא רציפים : טבלאות ותרשימים לסוגיהם . לשם כך הודגשו מקדמי הארגון של הטקסט ( הכותרות , הפסקות , הסיעוף ) והאמצעים החזותיים שלו . התלמידים נדרשים לזהות את רכיבי המבנה , את היחסים הלוגיים , את הרעיונות העיקריים , להבחין בין דעה לעובדה , ועוד . בפרק " נר זיכרון " ( כיתה ה ) ובפעילויות מסכמות רבות עוסקים גם במיומנויות של איתור מידע בנושא מסוים . הטקסטים מייצגים תחומי דעת שונים : ספרות ( ראו פירוט בעמ ' , ( 25 היסטוריה בפרק " ימי החנוכה " ( כיתה ו , ( גיאוגרפיה בפרק " דרך ארץ " ( כיתה ה , ( מדעים בפרק " שירת החיות " ( כיתה ה ) ובפרק " הציפור הלאומית " ( כיתה ו , ( יהדות / מורשת בפרק " מה נשתנה "? ( כיתה ו , ( איכות הסביבה בפרק " ירוק " ( כיתה ה , ( פרק " לבנות או לשמור "? ( כיתה ו . ( הישג נדרש : 6 קריאה של יצירות ספרות מתקופות שונות ומסוגות שונות ; התייחסות פרשנית להיבטיהן הרגשיים , הערכיים , האסתטיים והחברתייםתרבותיים כמעט בכל פרק שולבו יצירות ספרות – אם בפתיח ואם בגוף הפרק . פרט לכך הוקדשו פרקים ליצירות ספרות : " ברכות " – שיר ( כיתה ה ) " קרוב ללב " – סיפור ( כיתה ה , ( " תקופת מעבר " – פרק מתוך ספר ( כיתה ו , ( וכן : " נר זיכרון " – פרק מתוך ספר ( כיתה ה , ( " לבנות או לשמור – "? סיפור ושיר ( כיתה ו . ( כך התלמידים נחשפים למגוון של תת-סוגות של יצירות הספרות : סיפור , פרק מספר , שיר , שיר זמר , סיפור עם , משל , מדרש . בכל סוגה ספרותית טופלו המושגים הספרותיים העיקריים , ההיבטים השונים של היצירה ובכלל זה האמצעים הספרותיים-לשוניים שלה . פריסה של טקסטים ספרותיים בספרים ראו בעמ ' . 25

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר