עמוד:30

נושאים לשוניים בפרקי הנושא – כיתה ו פרק נושא : משאלות – סימני פיסוק ( פעילות , ( 4 סימני פיסוק ( פעילות , ( 8 ניקוד ( פעילות , ( 7 אוצר מילים ( פעילות , ( 11 ביטויים ( פעילות ( 12 פרק נושא : הציפור הלאומית – נושאי לשון מודגשים : שם המספר שורש , דו-משמעות , הלחם , הפכים ( פעילות , ( 1 מילות קישור ( פעילות , ( 5 מילות קישור ( פעילות , ( 10 שם המספר ( פעילות , 12 פעילות , 13 פעילות , 14 פעילות , 15 פעילות , 16 פעילות , ( 17 שמות תואר ( פעילות ( 14 פרק נושא : ימי החנוכה – נושאי לשון מודגשים : הפעולה ועושה הפעולה אוצר מילים ( פעילות , 1 פעילות , ( 8 הפועל – נשוא , ועושה הפעולה – הנושא ( פעילות , 9 פעילות , ( 10 דרכי תצורה – שורש ודרכים אחרות ( פעילות ( 14 פרק הבעה : תשובה לשאלה – מילות הוראה , מילות שאלה , פעלים בציווי ( פעילות , ( 2 משפט הכללה ( פעילות ( 5 פרק נושא : לבנות או לשמור ? נושאי לשון מודגשים : כינויי שייכות ( קניין ) אוצר מילים ( פעילות , ( 3 סימני פיסוק , שאלה רטורית ( פעילות , ( 4 עברית עתיקה ( פעילות , ( 7 אוצר מילים ( פעילות , ( 8 מילות קישור ( פעילות , ( 9 מילים נרדפות ( פעילות , ( 12 מירכאות , דיבור ישיר , דיבור עקיף ( פעילות , ( 13 כינויי שייכות ומשלב ( פעילות . ( 14 פרק נושא : דמויות מופת נושאי לשון מודגשים : סביל ופעיל , סמיכות , מילות יחס ( מאזכרים ) ביטויים ( פעילות , ( 1 מילות קישור ( פעילות , ( 6 הומוגרפים ( פעילות , ( 7 סביל פעיל ( פעילות , ( 8 מילות יחס ומאזכרים ( פעילות , 13 פעילות , ( 14 קישוריות ( פעילות , ( 14 פעיל וסביל ( פעילות ( 15

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר