עמוד:8

מגוון מיני היצורים החיים בסביבה כמה יצורים חיים שונים אתם מכירים ? כמה יצורים חיים שונים מכירים אתם וחבריכם יחד ? כמה יצורים חיים שונים מכירים כל הילדים בגילכם החיים באזורים שונים בכדור הארץ ? כמה יצורים חיים שונים מוכרים במדע ? כמה יצורים חיים שונים יש בכדור הארץ ואינם מוכרים במדע ? רוב מיני היצורים החיים המתקיימים על פני כדור הארץ אינו מוכר במדע . מרבית היצורים החיים המוכרים במדע הם אלה שסביבת החיים שלהם קרובה לבני האדם . כמה מיני יצורים חיים שונים יש בטבע וכיצד אפשר לבדוק זאת ? חוקרים את מגוון היצורים החיים בסביבה בעקבות המשימה - נדע ... לתאר את מגוון מיני היצורים החיים ( מגוון המינים ) בסביבה הקרובה . ציוד : סרט מידה , מצלמה ( אם יש , ( מגדירי צמחים , מגדירי בעלי חיים , מגדלת , כלי כתיבה , דף תצפית ( ראו הסבר בסעיף 2 של המשימה ) מהלך התצפית . 1 התחלקו לקבוצות : כל קבוצה תגדיר עם המורה חלקת מחקר בגודל של 5 x 5 מ"ר ( מטר רבוע . ( היעזרו בסרט מידה למדידת גודל החלקה . תנו שם לחלקת המחקר שלכם . שימו לב : התבוננו , למדו , אך אל תפגעו בסביבתכם . בטיחות : יש להיזהר בהרמת אבנים ! יתכן שמתחת לאבן יש בעלי חיים ארסיים . . 2 הכינו במחברת דף תצפית והשלימו בו את הפרטים הבאים : המקום שבו נמצאת חלקת המחקר , שמות חברי הקבוצה , תאריך , עונה בשנה . . 3 עוד לפני שאתם מתחילים , נסו לאמוד : כמה מיני יצורים חיים יש בחלקת המחקר ?

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר