עמוד:206

שאלה נ 7 . ( למתקדמים ) המעגל המתואר באיור נ 6 . כולל שני מגברים אופרטיביים ? . המגבר ן A פועל כמדרבן שמיט , והמגבר A פועל כסוכם של האות המלבני המתקבל מהמגבר הראשון . מערך הדיודות הסימטרי במעגל משמש לקיצוץ ( clamping ) של האות המלבני . א . מהו תפקיד המשוב ( הכולל את הנגד i . R במעגל זה ? ב . בהנחה שמתח הקיצוץ של מערך הדיודות הוא , V מהו המתח v ( ראו איור נ x sq ( 6 . הגורם למיתוג המגבר A ( כלומר , לשינוי סימן מתח המבוא הלא-מהפך ?( IV הכרת המערכת PC-LAB 2000 הערה : בסעיף זה נתייחס למכשירים PC-Generator-1 PC-Scope של חברת . Velleman מודלים פשוטים של מכשירים אלו ( עם תוכנה ) נמכרים במחיר של כ120- דולר היחידה . ניתן כמובן לבצע את הפעילויות באמצעות מכשירים אחרים , ובמיוחד באמצעות סקופים ספרתיים ייחודיים , אלא שהם יקרים לפחות פי עשרה . . 1 משקף התנודות הספרתי PCS 100 ותצורות העבודה בתוכנה ה PCS 100- הוא משקף תנודות ספרתי חד-ערוצי המשלב את המחשב האישי כאמצעי לעיבוד האות והצגתו . המכשיר מיוצר ככרטיס חיצוני עם אספקת כוח נפרדת ומתחבר למחשב באמצעות המוצא המקבילי ( מוצא המדפסת , ראו איור נ . ( 9 . הכרטיס ארוז בקופסה שמידותיה 23 x 16 . 5 x 4 . 5 ס '' מ ומשקלה כ400- גרם בלבד . מתח העבודה הדרוש לכרטיס איור לשאלה נ 6 .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר