עמוד:205

שאלה נ 4 . מחולל אותות בעל עכבת מוצא של 50 12 מכוון למתח מוצא של . ( pp - peak to peak ) 5 v pp מחברים למחולל עומס בעל התנגדות של . 500 Q מהו המתח על העומס ? שאלה נ 5 . באיור לשאלה נתונה תצוגה של מסך משקף תנודות המתאר אות דופק ריבועי . חשבו את זמן המחזור T של הדופק , את התדר / ואת יחס המחזור , ( duty cycle ) אם ידוע שבסיס הזמן הוא של , 10 ( isec / div והרגישות האנכית היא . 0 . 5 V / div שאלה נ 6 . דרך מקובלת ליצירת אות שיני משור במחולל אותות , היא על-ידי יצירת אות גל משולש לא-סימטרי ( ראו איור לשאלה . ( אם צלע אחת של המשולש נוצרת על-ידי טעינת קבל , והצלע השנייה על-ידי פריקתו , אזי על-ידי שליטה על זמן הטעינה והפריקה של הקבל ניתן ליצור אות לא סימטרי כדוגמת האות שבאיור . חשבו את זרם הטעינה ואת זרם הפריקה הדרושים בקבל , אם זמן העלייה של אות המתח המשולש הוא , A ? = 10 | j . sec זמן הירידה הוא , At = l jisec ועוצמת אות המתח היא n v נתון כי . C = l nF איור לשאלה נ 5 .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר