עמוד:201

קיימות שתי שיטות עיקריות למימוש מחולל פונקציות . השיטה הראשונה מבוססת על מתנד גל ריבועי מדויק , שמפיקים ממנו אות משולש על-ידי מעגל סוכם , ואות סינוס על-ידי מעגל ממיר סינוס . באיור נ 5 . מוצג תרשים מלבנים של מחולל אותות המבוסס על מתנד גל ריבועי . כפי שניתן לראות באיור נ , 5 . המחולל מורכב משלושה חלקים עיקריים : מתנד גל ריבועי , שהוא לב המערכת ; סוכם ( אינטגרטור , ( הממיר את הגל הריבועי לגל משולש ; וממיר גל משולש לאות סינוס . אפשר לשנות את התדר של מתנד הגל הריבועי בהתאם לרצון המשתמש , ולקבוע על-ידי כך את תדר הפעולה של המחולל . במגבר המוצא ניתן לקבוע את תנופת האות וכן את רמת DC-n שלו . השיטה השנייה למימוש מחולל פונקציות אנלוגי מבוססת על מתנד בסיסי של גל משולש , שמפיקים ממנו גל ריבועי באמצעות מעגל שמיט , וגל סינוס באמצעות ממיר גל משולש לסינוס . מתנד כזה , היוצר אות ריבועי ואות משולש , מתואר באיור נ . 6 . איור נ 4 . צורות גלים אופייניות איור נ 5 . מחולל בסיסי המבוסס על מתנד גל ריבועי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר