עמוד:194

ג . מצאו את התדר < o של התנודות המרוסנות של המערכת , על-ידי שימוש בפסי המדידה ( על-ידי מדידת הזמן בין שני שיאים סמוכים , למשל . ( השוו את התוצאה המתקבלת לתוצאה שחישבתם בשאלה . 10 . 3 ד . מצאו את קבוע הזמן r A של דעיכת התנודות . עשו זאת על-ידי יצירת טבלה שבה תרשמו את ערכי מתח השיא ואת הזמנים שבהם הם מופיעים ו פתחו את הגיליון האלקטרוני ורשמו בו בשתי עמודות את תוצאות המדידה . צרו גרף פיזור של תוצאות המדידה . הוסיפו לגרף קו מגמה מעריכי ואת נוסחת הקו . עשו זאת על-ידי הקשה על הכפתור הימני של העכבר כאשר הסמן ( Cursor ) נמצא על אחת מנקודות המדידה שבגרף . בחלון שנפתח יש לבחור "הוספת קו מגמה" ( ראו איור . ( 10 . 21 בחלון הבא שנפתח יש לבחור '' קו מגמה מעריכי" ( ראו איור . ( 10 . 22 איור 10 . 21 החלון הנפתח כאשר מקישים על כפתור ימין של העכבר כשהסמן נמצא על נקודת מדידה כלשהי בגרף איור 10 . 22 הוספת קו מגמה מעריכי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר