עמוד:193

ב . הפעילו את המעגל וחזרו ומדדו את ההגבר שקול ^ של החוג הסגור ואת קבוע הזמן שקול : של החוג הסגור . המדידה מתבצעת הוא בחוג הפתוח . ג . השוו את התוצאה המדודה לתוצאה המחושבת . היעזרו במשוואה . ( 10-4 ) ד . שנו את הגבר המשוב H ל 0 . 8- על-ידי הוספת מגבר מתחו בחוג המשוב . מדדו וחשבו את ההגבר שקול # של החוג הסגור ואת קבוע הזמן שקול ז . ה . חזרו על סעיף ד עבור הגבר משוב H השווה ל . 1 . 5- ו . הסבירו את התוצאות המתקבלות בסעיפים ד-ה . . 4 תגובת מעבר של מערכת מסדר שני בחוג פתוח מערכת בעלת תגובה תת-מרוסנת ( 0 < £ '< 1 ) א . הרכיבו בתוכנת ההדמיה את מעגל הניסוי המתואר באיור . 10 . 8 ב . הפעילו את המעגל . הרחיבו את תצוגת משקף התנודות כך שתוכלו למדוד את כל ערכי המתחים והזמנים של תגובת המעבר . ( ראו איור . ( 10 . 20 צרפו את הגרף לדוח הניסוי . איור 10 . 20 הרחבת תצוגת המשקף לשם מדידת תגובת מעבר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר