עמוד:190

ב . חברו את המבואות B- ) A של משקף התנודות אל המבוא והמוצא של המערכת . הריצו את המעגל . ג . מדדו את מתח המבוא והמוצא באמצעות המשקף ( במצב סס . ( חשבו את פונקציית התמסורת של המערכת ורשמו אותה . האם הערך המתקבל זהה לזה שחושב בשאלה ? 10 . 1 ד . חשבו את מתח המבוא הדרוש לקבלת מהירות סיבוב של ivnp . 1000 rad / sec את המתח הזה במבוא , ובדקו אס אכן מתקבלת במוצא המהירות הדרושה . השוו את תשובתכם לתשובה לשאלה . 10 . 1 . 2 מערכת מסדר ראשון בחוג פתוח א . בעזרת מלבן של פונקציית תמסורת תכננו מערכת מסדר ראשון בעלת פונקציית התמסורת הבאה ו G ( S ) = 0 . 0005 ? S + 1 חברו למבוא המלבן אות דופק ריבועי . חברו את מבואות המשקף B-7 A למבוא המלבן ולמוצאו ( ראו איור . ( 10 . 16 את התדירות והמתח של האות תקבעו על סמך המדידות שתבצעו . איור 10 . 1 S מעגל לבדיקת פונקציית תמסורת במצב מתמיד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר