עמוד:188

פונקציית תמסורת באמצעות צלמית זו אפשר לנתח מערכות בקרה עד סדר שלישי . בניסוי P ( s ) נעסוק בהדמיית מערכות בקרה מסדר ראשון ומסדר שני . פונקציות Q ( s ) תמסורת מסדר שני נציג באמצעות מלבן הנוצר ממכפלת שני מלבנים מסדר ראשון . פונקציית התמסורת במישור S שמממש המלבן נתונה במשוואה הבאה . ^ B s + B s + B + . s X { s ) 3 2 ( 10-7 ) G =- = K ? Y ( s ) A s + A s + A s + A 0 3 2 כדי לקבוע את הפרמטרים יש להקיש על הצלמית הקשה כפולה של הכפתור השמאלי של העכבר . בחלון שנפתח יש לבחור בכפתור Edit כדי לקבוע את פרמטרי פונקציית התמסורת . באיור 10 . 14 מתואר החלון הראשון ( מתוך שניים ) שנפתח . איור 10 . 13 שינוי תכונות המסכם כדי להפכו למחסר A-B

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר