עמוד:185

כאשר : - E = J— מקדם הריסון של המעגל המעורב שבאיור a > = // - £ rad / sec 2 R \ C 10 . 8 -תדר התנודות המרוסנות y jLC 4 Zc - z A = sec קבוע הזמן של דעיכת התנודות ( p = ar cos £ - U עוצמת אות מתח המדרגה שאלה 10 . 3 א . חשבו את מקדם הריסון של המעגל המופיע באיור . 10 . 8 ב . על-פי מקדם הריסון שהתקבל , ציינו מהו אופי התנודות המרוסנות . האם התוצאה מתאימה לאופי התנודות המרוסנות המופיעות באיור . 10 . 9 ג . חשבו את תדר התנודות המרוסנות a > ואת קבוע הזמן T A של דעיכת התנודות עבור המעגל באיור . 10 . 8 שאלה 10 . 4 מנתקים את הנגד מן המעגל המתואר באיור 10 . 8 ( התנגדות אינסופית . ( א . מהו ערך מקדם הריסון ? ב . מהו אופי התנודות המופיעות ? ג . מהו תדירות התנודות ? כאשר rt fr המערכת היא בעלת ריסון קריטי , ולא מופיעות תנודות . במקרה זה , מתח הקבל משתנה מעריכית בתלות בזמן . המתח על קבל לא טעון לאחר עליית אות המדרגה נתון במקרה זה על-ידי \ [ " ' (\ + co t ) ( 10-6 ) V c { t ) = U [\ -e כאשר - ( 0 = — ==-. תדר התנודות הטבעי של המעגל 4 LC

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר