עמוד:181

דוגמה באיור 10 . 4 מתוארת חוליית RC במישור -. S פונקציית התמסורת במישור S של חולייה זו היא ו ( 10-3 ) G ( S ) = I R C-S + l במקרה זה , ההגברה ערכו 1 וקבוע הזמן r ערכו . RC תגובה של מערכת מסדר ראשון בחוג פתוח לאות מדרגה תגובת מערכת מסדר ראשון לאות מדרגה במבוא היא תגובה מעריכית . באיור 10 . 5 מתוארים אות המדרגה במבוא ואות המוצא בתלות בזמן של מערכת מסדר ראשון . איור 10 . 5 אות המדרגה במבוא ואות המוצא המתאים לו במערכת מסדר ראשון 10 . 4 IVN חוליית RC

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר